Výroba a montáž betónových plotovNašou základnou hodnotou pri výrobe betónových plotov je už dnes tak vzácna poctivosť !!!

Po odsúhlasení predbežnej cenovej ponuky Vám pred montážou prídeme obhliadnuť a zhodnotiť (terén, podložie a svahovitosť). Na základe obhliadky si s Vami odsúhlasíme náročnosť terénnych úprav a objednávku betónového oplotenia.

Odporúčame vytýčenie pozemku geodetom, aby sa predišlo nečakaným komplikáciám pri stavbe plota.

 

Počas montáže je potrebné sa držať týchto základných pravidiel:

Základová škára musí ležať v nezamrznutej hĺbke, aby sa predišlo poškodeniu základu vodou a mrazom!

Výška škáry sa prispôsobuje aj v závislosti od výšky plota. Je potrebné dbať aj na veterné počasie!

 Zhodnotiť terén, podložie a svahovitosť.


Ohlásenie drobnej stavby


Stavba betónového oplotenia do výšky 2m je drobná stavba, na ktorú sa podľa §57 ods.1 vzťahuje “ohlasovacia povinnosť drobnej stavby„. Závisí od typu oplotenia a stanovenej výšky podľa rozhodnutia miestneho stavebného úradu. Vzorové tlačivo pre ohlásenie drobnej stavby nájdete nižšie.

A dodržať základnú povinnosť


Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené podľa § 57 ods. 1 len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti uskutočneniu nemá námietky (§ 57 ods. 2 SZ)Ohlásenie drobnej stavby obec, mesto alebo stavebné povolenie
Montáž betónového oplotenia s našimi odborníkmi prebieha nasledovne
1.

V prvom kroku je vytýčenie trasy plota od bodu A po bod B (vytýčenie lomu). Vykopú sa diery s požadovanou osovou vzdialenosťou, podľa typu oplotenia.2.

Keď máme vykopané otvory do dostatočnej hĺbky, osadíme stĺpiky a betónujeme betónovou zmesou.3.

Po zatvrdnutí betónu, vložíme medzi stĺpiky požadované množstvo betónových platní.4.

Po osadení platne opticky skontrolujeme a podľa potreby vycentrujeme. Vo finále vyšpárujeme fugy medzi platňami a stĺpikmi.

Našim zákazníkom poskytujeme profesionálne služby šité na mieru.